บริษัท เฟลทเชอร์ จำกัด เปิดดำเนินการมากว่า 50 ปี ปัจจุบันกำลังขยายธุรกิจใหม่ ต้องการผู้ร่วมงานเพื่อขยายกิจการ
สวัสดิการ
  • -เสื้อฟอร์มบริษัท
  • -ประกันสังคม + ประกันหมู่
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • -โบนัส
  • -เบื้ยเลี้ย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เฟลทเชอร์ จำกัด
59/35 ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: www.spthailand.com