บริษัท ซันแคบิเนท จำกัด
ผู้ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนจากไม้ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
สวัสดิการ
- เครื่องแบบพนักงาน - อาหารกลางวัน - เบี้ยขยัน - รถรับส่ง - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว - ค่าพาหนะ ฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซันแคบิเนท จำกัด
เลขที่ 60/54 หมู่ 19 นวนครโครงการ 2
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.sunwoodgroup.com