ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ยี่ห้อ ISUZU, TOYOTA, FORD, MAZDA, CHEVROLET, ACDelco และอื่นๆ ก่อตั้งปี พ.ศ.2524 กว่า 38 ปี ที่เราเป็นผู้จำหน่าย ปลีก และส่งอะไหล่รถยนต์ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านับพันรายทั่วประเทศ
บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจตามวิสัยทัศน์ "มุ่งสู่การเป็นศูนย์จำหน่ายอะไหล่ชั้นนำ ที่ได้รับการยกย่องในเรื่องความซื่อสัตย์ ความเป็นมืออาชีพ และการบริการที่เป็นเลิศ" บริษัทฯ กำลังเปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติดี มาร่วมงานเพื่อเติบโตไปพร้อมกับเราอย่างยั่งยืน
สวัสดิการ
 • 1. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 2. ประกันอุบัติเหตุ
 • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 4. เบี้ยขยัน
 • 5. การปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
 • 6. โบนัสประจำปี
 • 7. เงินรางวัลจากการปฏิบัติงาน
 • 8. เงินค่าตำแหน่ง (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • 9. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • 10. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • 11. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • 12. กิจกรรมOuting
 • 13. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท จี.พี. อะไหล่ จำกัด
2 ซอยวิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่