บริษัท ลาซาลเกรดบี จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับค้าวัสดุก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ลาซาลเกรดบี จำกัด
14 ซ.ลาซาล 52
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260