บริษัท ลาซาลเกรดบี จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับค้าวัสดุก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
  • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
    ติดต่อ
    บริษัท ลาซาลเกรดบี จำกัด
    14 ซ.ลาซาล 52
    แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260