Ocean Group Co., Ltd.
Ocean group เป็นผู้นำด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมชั้นนำ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ งาน Organize การสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการและเป็นที่ยอมรับของ Brand ชั้นนำต่างๆ ในเอเชียและประเทศไทยในปัจจุบัน เรากำลังขยายส่วนงานเพื่อรองรับการเติบโตในปี 2011 กำลังมองหา บุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร วางแผนและทำงานเป็นทีมได้ โดยไม่จำกัดในเรื่องของประสบการณ์และพร้อมเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมจะเติบโตไปกับทางบริษัท
สวัสดิการ
เรามุ่งเน้นการสร้างมาตรฐาน คุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน ด้วยการจัดสรรสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ทั้งในสถานที่ทำงาน และอุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน การส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น กิจกรรมออกกำลังกาย การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรามุ่งเน้นไม่แพ้กัน โดยมีการกำหนดแผนและเครื่องมือในการพัฒนาที่มีความทันสมัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสการเติบโตทางสายอาชีพให้พนักงาน นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงความมั่นคงในชีวิตของพนักงานด้วย เงินประกันสังคม โครงสร้างค่าตอบแทนที่ดี รวมถึงการให้โบนัส และการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Ocean Group Co., Ltd.
6/8 หมู่ 1 ถนน บายพาส 20000