บริษัท เธอร์ทีนายน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทดำเนินการทำธุรกิจเกี่ยวกับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ารับเหมา
ก่อสร้างดำเนินธุรกิจมานานและต้องการคนร่วมงานมาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
  • - เงินค่าล่วงเวลา
  • - โบนัสทุกปี
  • - เที่ยวประจำปีปีละ1 ครั้ง
  • - เงินเดือนปรับให้ปีละ 1 ครั้ง
  • - วันหยุดพักผ่อนลาพักร้อน
  • - ค่าน้ำมันรถยนต์ให้เฉพาะบางตำแหน่งงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เธอร์ทีนายน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
691 ซอยบางนาตราด 56 ถนนบางนา 10260