บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมบันไดเลื่อน ลิฟต์ รวมทั้งการจำหน่ายบันไดเลื่อนและลิฟต์ รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารงานก่อสร้าง
ติดต่อ
บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จำกัด
127/67 หมู่ 8 ถ.ติวานนท์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่