JobThai
บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
บริษัท รถไฟฟ้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อกำเนิดขึ้นจากกลุ่มนักธุรกิจที่มีแนวความคิดและความต้องการที่จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศและเสียง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครอันเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและต่อประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวง ขณะนี้ประเทศไทยมีหน่วยงานที่เเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าและวิจัยปัญหามลภาวะ เช่น กรมควบคุมมลพิษ และศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง NECTEC ได้จัดทำเป็นโครงการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเรื่อง Electric Vehicles หรือ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า ซึ่งตรงกับจุดประสงค์กลุ่มนักธรุกิจเอกชนจึงได้ประสานความร่วมมือกันขึ้น โดยร่วมกันจัดตั้งโรงงานผลิตยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกชนิดในนาม บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้การสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI(Board of Investment) ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนการผลิตและจำหน่ายยานพาหนะไฟฟ้า เพื่อสนองความต้องการตลาดภายในประเทศ และส่งออกยังต่างประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคม 2538 เป็นต้นไป บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ดำเนินการผลิตภายใต้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยฝีมือคนไทยและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดจำหน่ายออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายยานพาหนะของประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นในพันธกิจและเป้าหมายในอนาคตของบริษัทฯ จึงต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโลกและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมของประเทศ จึงขอเชิญร่วมเป็นกำลังสำคัญกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
- มีเงินเดือน - ค่าคอมมิชชั่น - ค่าน้ำมันรถ - ค่าโทรศัพท์ - กองทุนเงินทดแทน - ประกันสังคม - สวัดดิการตามกฎหมาย
zero position th
ติดต่อ
บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
374 ถ.พระราม 4
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: https://www.evthai.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น.ขอความช่วยเหลือ: support@jobthai.comต้องการโฆษณา: sale@jobthai.comแฟกซ์: 02-480-9988
ติดตามเรา
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
JobThai มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าจะทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด