ผลิตภัณฑ์เด็กอ่อนประเภทขวดนมและจุกนม ตราสินค้า "Pigeon" เปิดดำเนินงานกว่า 20 ปี
We are a leading manufacturer of baby products, a BOI promoted company, located on Theparak Road, Samutprakarn. Due to our expansion, we are urgently looking for suitable candidates for the position of :
สวัสดิการ
 • 1.โบนัสตามผลประกอบการ
 • 2.ค่าล่วงเวลา
 • 3.ค่าอาหาร 700 บาท/เดือน
 • 4.เบี้ยขยันตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดโดยไม่ต้องผ่านทดลองงาน
 • 5.รถรับ-ส่ง เส้นทางที่บริษัทกำหนด
 • 6.ทำงานจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นเสาร์ที่กำหนดเป็นวันปฎิบัติงาน
 • 7.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 8.ค่ารักษาพยาบาล (กรณีคนไข้นอก) รวมค่าทำฟัน 6,000 บาท/ปี (หากไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมดสามารถโอนสิทธิ์ให้บิดา-มารดา หรือสามี/ภรรยา และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยต้องเป็นค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น และค่าทำฟันไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้)
 • 9.ประกันสุขภาพหมู่ (กรณีคนไข้ใน) ประกอบด้วย
 • 9.1 ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 16,000 บาท/ครั้ง
 • 9.2 ค่าผ่าตัด (ตามจริง) ไม่เกิน 22,000 บาท/ครั้ง
 • 9.3 ค่าห้อง-ค่าอาหาร ไม่เกิน 1,300 บาท/วัน
 • 9.4 ค่าห้อง ICU ไม่เกิน 2,600 บาท/วัน
 • 9.5 อุบัติเหตุฉุกเฉิน 3,200 บาท/ครั้ง
 • 10.ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 100,000 บาท
 • 11.เงินรางวัลอายุงาน 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
 • 12.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% (หลังผ่านทดลองงาน)
 • 13.ท่องเที่ยวกลางปี
 • 14.จัดเลี้ยงปีใหม่
 • 15.จับรางวัลของขวัญงานปีใหม่
 • 16.ชุดยูนิฟอร์ม
 • 17.การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
1 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
Warehouse Supervisor
pinlocation
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
944 หมู่ 15
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์: 02-313-1360
แฟกซ์: 02-313-1361
วิธีการเดินทาง
1.รถเมล์สาย 132 , 2.รถตู้สายเคหะบางพลี , 3.รถตู้สายเทพารักษ์ , 4.รถสองแถวรอบเคหะบางพลี
ใช้งานแผนที่