บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
Measuretronix Ltd. เป็นผู้นำและผู้บุกเบิกวงการมาตรวิทยาในประเทศไทยมากว่า 30 ปี ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวัดชั้นนำของโลก อาทิเช่น Fluke, Bruel & Kjaer, Bird, Promax และอื่น ๆ อีกมากมาย มีความต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้
สวัสดิการ
มีสวัสดิการ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าครองชีพ, ค่าตอบแทนปลายปีสูง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
2425/2 ถนนลาดพร้าว 10310
เว็บไซต์: www.measuretronix.com
ใช้งานแผนที่