บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติให้มีการนำมาใช้อย่างถูกวิธีและก่อประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาโดยบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมและเหมืองแร่ ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินกิจการให้บริการทางวิชาการโดยเป็นที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทต่าง ๆ
สวัสดิการ
-โบนัสประจำปี -ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) -ประกันสังคม -เบี้ยเลี้ยงเมื่อออกภาคสนาม ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
204 เมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250