บริษัท โทวา สปริง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสปริงขนาดเล็กสำหรับชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและ Electronic เช่น สปริงกด, สปริงดึง,สปริงดีด,เส้นลวดดัด,โค้ง,งอ,แท่งลวดตัดตรง,ส่วนประกอบชิ้นงาน ภายใต้การรับรองของระบบ ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004
สวัสดิการ
เงินเดือนประจำ,โบนัส,ข้าวและกับฟรี,ค่ากะ,ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและบุตรนอกเหนือจากประกันสังคม,การตรวจสุขภาพประจำปี,เบี้ยขยันประจำเดือน,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานต่างจังหวัด,ค่าน้ำมันรถ,รถรับส่ง,เครื่องแบบพนักงาน,เที่ยวประจำปี,กีฬาสีและงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่,เงินแสดงความยินดีแต่งงาน ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โทวา สปริง (ไทยแลนด์) จำกัด
150 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ 12000