บริษัท เอ็กซเพรส เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด
ให้บริการรับ - ส่งเอกสาร วางบิล เก็บเช็ค ส่งกรมธรรม์ประกันภัย ประกันชีวิต
สวัสดิการ
ตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็กซเพรส เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด
73/71 ซ.บุญเปี่ยม ถ.งามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210