บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัด
ดำเนินงานในการรับออกแบบ ติดตั้ง และดูแล ระบบคอมพิวเตอร์, ให้คำปรึกษาการวางระบบเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม, โบนัสประจำปี, ขึ้นเงินเดือนประจำปี - เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัด
3950/10 อาคารบางกะปิเซ็นเตอร์ ซอยลาดพร้าว 148/1 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.issoft.co.th