JobThai
บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย ในด้านระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น ที่ได้รับมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และเป็น Solution Partner กับ SIEMENS ในธุรกิจ Building Technologies มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคมและโบนัสประจำปี - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด - ค่าน้ำมันรถ - ค่าโทรศัพท์
zero position th
ติดต่อ
บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด
159/16 หมู่ 17 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เว็บไซต์: www.windchill.co.th