ผลิตแม่พิมพ์ฉีดอะลูมิเนียม
สวัสดิการ
1.ค่าอาหาร 1,000 บาท/ด 2.ค่ารถ, เบี้ยขยันสูดสุด 600 บาท/ด, ชุดฟอร์ม 3.พักร้อนสูงสุด 10 วัน 4.ประกันชีวิตหมู่ 5.โบนัส 6.หยุดเสาร์เว้นเสาร์ 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8.ค่าเดินทางตามระยะทาง/วัน
ติดต่อ
บริษัท ชิปโป อาซาฮี โมลด์ส (ประเทศไทย) จำกัด
438 ม.17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซ.7
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.samt.co.th
ใช้งานแผนที่