ผู้ผลิต-จำหน่าย-บริการ-ซ่อม เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเลคทรอนิกส์ เครื่องมือวัดคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร,เครื่องมือในห้องทดลอง
Benefits
- มีเงินเดือนประจำ - เบี้ยขยัน - สวัสดิการประกันสังคม ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ฟ้ารุ่งเรือง
117 ม. 7
ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
Website: www.rfr1.com
See Map