บริษัท เดอะ กราดูเอ็ด จำกัด
บริษัท The Graduate จำกัด ดำเนินกิจการด้านการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของสถาบันและมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศมากมาย อีกทั้งยังเป็นสมาชิกแห่งสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติอีกด้วย -ขณะนี้ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความมั่นใจและมีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถปิดการขายให้แก่ผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความตั้งใจทำงานและพร้อมที่จะเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ - ประกันสังคม - คอมมิชชั่น - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เดอะ กราดูเอ็ด จำกัด
9/212 UM Tower (ใกล้กับสถานี Airport link รามคำแหง) ถนนรามคำแหง
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.thegraduate.co.th
วิธีการเดินทาง
ใกล้กับสถานีรถไฟ Airport Link รามคำแหง
ใช้งานแผนที่