รับเหมาทำงานระบบภายใน และงานก่อสร้างเกี่ยวกับอาคารโรงงาน บ่อบำบัดน้ำเสียให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - โบนัส
  • - ที่พักกรณีอยู่ไซต์งาน
  • - อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนลเก้นท์ จำกัด
21/140 หมู่ 6 ซอยชินเขต 2/1 ถ.งามวงค์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.nelkent.com