บริษัท ชอง อิล เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นกิจการชาวต่างชาติประเทศเกาหลีซึ่ง ผลิต COMPOUND PLASTIC และผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศเกาหลี ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ต้องการบุคคลการที่ความรู้ความสามารถมาร่วมงาน
สวัสดิการ
1. ค่าอาหาร 2. ค่าเดินทาง 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. ค่าตำแหน่ง 5. ค่ากะ และ เบี้ยขยัน 6. ประกันสังคม 7. ประกันชีวิตหมู่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชอง อิล เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
27/55 หมู่ 8 20230