บริษัท ชอง อิล เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นกิจการชาวต่างชาติประเทศเกาหลีซึ่ง ผลิต COMPOUND PLASTIC และผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศเกาหลี ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ต้องการบุคคลการที่ความรู้ความสามารถมาร่วมงาน
สวัสดิการ
  • 1. ค่าอาหาร
  • 2. ค่าเดินทาง
  • 3. ชุดยูนิฟอร์ม
  • 4. ค่าตำแหน่ง
  • 5. ค่ากะ และ เบี้ยขยัน
  • 6. ประกันสังคม
  • 7. ประกันชีวิตหมู่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชอง อิล เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
27/55 หมู่ 8 20230