บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัทซูมิโตโมรับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) และร่วมทุนกับ บริษัทไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่ จ.อุดรธานี บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ และมีสาขาที่ จ.ชลบุรี บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจยางพาราอัดแท่ง เพื่อเป็นวัตุดิบในการประกอบเป็นยางรถยนต์ภายใต้เครื่องหมาย การค้า DUNLOP ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ มีความต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก บริษัทฯ มีสวัสดิการและผลตอบแทน ตลอดจนโอกาสการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานสำหรับพนักงานทุกท่าน
สวัสดิการ
 • เบี้ยขยัน สูงสุด 1000 บาท/เดือน
 • ค่ากะ
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าล่วงเวลา
 • ฝึกอบรม / ดูงาน สัมมนา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • บริการข้าวฟรี
 • รถรับส่ง
 • เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • อื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
 • ติดต่อ
  Sumirubber Thai Eastern Corporation Co., Ltd.
  333 ม. 7
  ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
  ใช้งานแผนที่