JobThai
บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัทซูมิโตโมรับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) และร่วมทุนกับ บริษัทไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่ จ.อุดรธานี บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ และมีสาขาที่ จ.ชลบุรี บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจยางพาราอัดแท่ง เพื่อเป็นวัตุดิบในการประกอบเป็นยางรถยนต์ภายใต้เครื่องหมาย การค้า DUNLOP ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ มีความต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก บริษัทฯ มีสวัสดิการและผลตอบแทน ตลอดจนโอกาสการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานสำหรับพนักงานทุกท่าน
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน สูงสุด 1000 บาท/เดือน ค่ากะ ค่าตำแหน่ง ค่าล่วงเวลา ฝึกอบรม / ดูงาน สัมมนา ตรวจสุขภาพประจำปี บริการข้าวฟรี รถรับส่ง เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ชุดยูนิฟอร์ม งานเลี้ยงประจำปี โบนัสประจำปีอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
ติดต่อ
Sumirubber Thai Eastern Corporation Co., Ltd.
333 ม. 7
ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000