บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร-โทรคมนาคม มานานกว่า 15 ปี
สวัสดิการ
  • -เบี้ยเลี้ยง
  • -ค่าล่วงเวลา
  • -ประกันสุขภาพ
  • -เงินเดือน
  • -ค่าเดินทาง
  • -ค่าโทรศัพท์
  • -เที่ยวประจำปี (Company Trip)
  • -อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
72 อาคารกสท โทรคมนาคม ชั้น 4 ห้อง 404 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.proen.co.th
ใช้งานแผนที่