บริษัท ก่วงหง อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัทเราเป็นบริษัทที่เปิดใหม่ต้องการบุคลากรเป็นจำนวนมาก ทำธุรกิจเกี่ยวกับแม่พิมพ์ จิ๊ก ฟิ๊กเจอร์ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ ผลิตชิ้นงานพลาสติก/ยาง
สวัสดิการ
- สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท - ค่าอาหารโอที 30 บาท - ค่าเบี้ยขยัน 600 บาท - Brith day gift - ค่าเข้ากะ 50 บาท - ค่าน้ำมัน + ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ก่วงหง อินดัสตรี้ จำกัด
700/1 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.guanghong.co.th