JobThai
บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เจ.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตจำหน่าย เครื่องสำอาง (Cosmetics) และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skin Care) และอุปกรณ์เสริมความงาม มาเป็นระยะเวลานานกว่า 15 ปี ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามจากธรรมชาติ “ภูมิพฤกษา ๑๕” และ “Prim Perfect ”โดยทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามแนวโครงการพระราชดำริ สวนป่าสมุนไพร ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย พร้อมทั้ง ผลักดันสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก เราจึงพิถีพิถันในขั้นตอนการพัฒนาค้นคว้าวิจัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อบริการให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ได้ใช้สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะรับบุคลากรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ค่าอาหารกลางวัน 3. โบนัสประจำปี 4. วันหยุดประจำปี 5. มีการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงาน
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
81/27-29 หมู่บ้านปริญลักษณ์ นวมินทร์ หมู่ 5
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.js-thailand.com