บริษัท เซ จุง ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ.2547 ดำเนินธุรกิจตัวแทนนายหน้าขนส่งสินค้าระหว่างสายการเดินเรือระหว่างประเทศ กับผู้ส่งออก บริษัทแม่ตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ และมีสาขามากมาย เช่น ประเทศอเมริกา , จีน , ฮ่องกง , เวียดนาม เป็นต้น บริษัทมีให้บริการดังนี้ -Import & Export Sea -Import & Export Air -Transportation -Custom Clearance, Documentation & Warehousing Service
ประกันสังคม
บริษัท เซ จุง ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
75/31 อาคารริชมอนด์ ออฟฟิต ชั้น 12 ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110