บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่าย สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า " RICHTEK " เป็นเวลา กว่า 10 ปี ปัจจุบัน ได้ขยายธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมา ออกแบบ-ตกแต่งภายใน ให้กับบริษัทฯชั้นนำของประเทศ
สวัสดิการ
มีเงินเดือน, โบนัส, ประกันสุขภาพนอกเหนือจากประกันสังคม และบางตำแหน่งมีเบี้ยเลี้ยงและเงินรายได้พิเศษอื่น ๆ ตามข้อตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ริชเทค บูโร ซิสเท็ม จำกัด
299/3 หมู่ 4
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.richtekburo.com
ใช้งานแผนที่