บริษัทฯ ในเครือพิพัฒกรุ๊ป นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต กระเป๋า ,รองเท้า และเฟอร์นิเจอร์ ดูที่ http://www.wlc.co.th/ เช่นหนังเทียม สปันบอนด์ ผ้าแคนวาส ผ้าร่ม ฯลฯ
Benefits
1 บริษัทฯ มีความมั่นคงในการให้ผลตอบแทนพนักงาน 2 โอกาสและความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 3 มีปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี 4 วันหยุดตามกฎหมาย และมีหยุดพักร้อนประจำปี ตามนโยบายของบริษัทฯ 5 การฝึกอบรมและพัฒนาในสายอาชีพ 6 COMMISSION + INCENTIVE + ค่าน้ำมันรถ ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน
Contacts
บริษัท เวิลด์ เลเธอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัท ธนสกณ จำกัด)
231 ถ.เจริญรัถ (ตรงข้ามเจริญรัถซอย6)
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Directions
https://www.google.com/maps?q=13.725614999999999,100.49618
See Map