บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวการผลิตเม็ดพลาสติก กำลังขยายกำลังการผลิต จึงต้องการพนักงานที่ความมั่งคง และรักความก้าวหน้ามาร่วมงาน
สวัสดิการ
  • -ค่าครองชีพ 750 บาท
  • -ค่าเบี้ยขยัน 300 500 700
  • -เบี้ยเลี้ยง 5ส 300/ด
  • -มีประกันกลุ่ม
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - โบนัสประจำปี
  • - กิจกรรมปีใหม่
  • - ฝึกอบรมตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน
ติดต่อ
บริษัท อุตสาหกรรม วินิเทค จำกัด
609 หมู่ 6
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280