บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวการผลิตเม็ดพลาสติก กำลังขยายกำลังการผลิต จึงต้องการพนักงานที่ความมั่งคง และรักความก้าวหน้ามาร่วมงาน
สวัสดิการ
-ค่าครองชีพ 750 บาท -ค่าเบี้ยขยัน 300 500 700 -เบี้ยเลี้ยง 5ส 300/ด -มีประกันกลุ่ม - ชุดฟอร์ม - ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี - กิจกรรมปีใหม่ - ฝึกอบรมตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน
ติดต่อ
บริษัท อุตสาหกรรม วินิเทค จำกัด
609 หมู่ 6
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280