บริษัท โมบิไลซ์ จำกัด
บริษัท โมบิไลซ์ จำกัด ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 ดำเนินงานเกี่ยวกับรับเหมางานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลแลปรับอากาศ
สวัสดิการ
- ทำงานหยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ - โบนัสทุกๆ 6 เดือน - มีเงินสะสมเดือนละ 3%
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โมบิไลซ์ จำกัด
54/1 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ใช้งานแผนที่