- จัดทำรถทัวร์ ทั้งภายในและต่างประเทศ
- จัดทำรีสอร์ท และมีห้องพัก
- เป็นบริษัทในเครื่อของบริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด
สวัสดิการ
  • - มีประกันสังคม
  • - มีเงินกองทุนเลี้ยงชีพ
  • - มีส่วนลดสำหรับพนักงาน
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ระเบียง แก้วมุกดา จำกัด
43 ถนนชยางกูร ข. 49000
เว็บไซต์: www.k-mukda.com