บริษัท ชองตาเซีย จำกัด
เปิดกิจการ 2004 ดำเนินธุรกิจด้าน Import - Export
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชองตาเซีย จำกัด
88/11 หมู่ 5 24180
เว็บไซต์: www.chantelle.fr