เป็นธุรกิจเกี่ยวกีบสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น ที่ดำเนินกิจการมาแล้ว 25 ปี
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ - โบนัส - OT
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เคเบิลทีวี (ชลบุรี) จำกัด
202/26 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.ctvchon.co.th/
ใช้งานแผนที่