เป็นผู้ผลิตสารเคมีประเภทกรดซัลฟิวริก และ สารส้ม ซึ่งจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ
สวัสดิการ
- ประกันชีวิต - โบนัส - บ้านพัก - ชุดฟอร์ม - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ท่าไทย จำกัด
52/3 หมู่ 6 ซอยสุชัย
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.thathai.com
ใช้งานแผนที่