บริษัท ท่าไทย จำกัด
เป็นผู้ผลิตสารเคมีประเภทกรดซัลฟิวริก และ สารส้ม ซึ่งจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ
สวัสดิการ
  • - ประกันชีวิต
  • - โบนัส
  • - บ้านพัก
  • - ชุดฟอร์ม
  • - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ท่าไทย จำกัด
52/3 หมู่ 6 ซอยสุชัย
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.thathai.com
ใช้งานแผนที่