ผลิต จำหน่ายและบริการซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
สวัสดิการ
  • 1. เบี้ยขยันสูงสุด 1200 บาทต่อเดือน
  • 2. ค่าอาหารกลางวัน 40 บาทต่อวัน
  • 3. ค่าอาหาร ช่วงOT 30 บาท
  • 4. เงินช่วยค่าเทอมบุตรปีละ 2 ครั้ง
  • 5. โบนัสประจำปี
  • 6.รถรับ - ส่ง พนักงาน
  • 7.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
  • 8.สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอเซีย ทราโฟ จำกัด
88/99 หมู่ 12 ซอยสุนทรวิภาค ถนนบางพลี-ตำหรุ
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.asiatrafo.co.th
วิธีการเดินทาง
  • โครงการ สุวรรณบุตร ซ.สุนทรวิภาค (ซ.ทางลัด)
ใช้งานแผนที่