บริษัท โพลีพลาสติก จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกรายใหญ่
Leading Manufacturer and Distributor of Plastic bag and Flexible Film
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โพลีพลาสติก จำกัด
151,153 ถนนราชวงศ์ 10100