บริษัท โพลีพลาสติก จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกรายใหญ่ Leading Manufacturer and Distributor of Plastic bag and Flexible Film
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โพลีพลาสติก จำกัด
151,153 ถนนราชวงศ์ 10100
เว็บไซต์: www.kinterpack.com