บริษัท รจนา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
ธุรกิจบ้านจัดสรร / โรงเรียนกวดวิชา - ดนตรี
สวัสดิการ
  • รายได้ดี พร้อมเงินพิเศษ
  • บ้านพักพนักงานฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รจนา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
64/122 หมู่ 1 ซอยอัศวพิเชษฐ์ ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170