บริษัท หมูทอง จำกัด
บริษัท หมูทองจำกัด ดำเนินธุรกิจด้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ปรุงรสทุกประเภทที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ เรายินดีเปิดโอกาสให้บุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เข้าร่วมงาน
สวัสดิการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท หมูทอง จำกัด
333 หมู่ 13
ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ใช้งานแผนที่