บริษัท ออคิดไดมอนด์โพลิชชิ่งเวอร์คส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจนำเข้าเพชรดิบมาเพื่อทำการเจียรไน และส่งขายต่างประเทศ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รถรับส่ง - เบี้ยขยัน - โรงอาหาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ออคิดไดมอนด์โพลิชชิ่งเวอร์คส์ จำกัด
60/49 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เขต 2 12120