บริษัท ออคิดไดมอนด์โพลิชชิ่งเวอร์คส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจนำเข้าเพชรดิบมาเพื่อทำการเจียรไน และส่งขายต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - รถรับส่ง
  • - เบี้ยขยัน
  • - โรงอาหาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ออคิดไดมอนด์โพลิชชิ่งเวอร์คส์ จำกัด
60/49 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เขต 2 12120