บริษัท ลอยตี้ จำกัด
จำหน่ายเครื่องประดับเงินและอัญมณีส่งออกต่างประเทศ มีพนักงานจำนวน 200 คน
สวัสดิการ
* ทำงานวันจันทร์-เสาร์ * (เวลา 08.00-17.00 น.) 1.ชุดยูนิฟอร์ม 2.ประกันสังคม 3.เบิกค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม) 4.กองทุนสายสัมพันธ์ 5.เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไขของบริษัท) 6.โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 7.เบิกเงินกลางเดือนได้ 8.การลากิจ,การลาป่วย 9.การลาเนื่องจากญาติถึงแก่กรรม 10.การลาอุปสมบท 11.การตรวจสุขภาพประจำปี 12.เลี้ยงอาหารพนักงานที่ทำงานล่วงเวลา 13.งานเลี้ยงปีใหม่ 14.การท่องเที่ยวประจำปี (เว้นปี) 15.กิจกรรมจัดงานวันเด็กทุกปี 16.กิจกรรมต่างๆอีกมากมาย 17.สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 18.เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา ถึงแก่กรรม 19.มีทุนการศึกษาบุตร 20.กระเช้าเยี่ยมป่วย 1,000 บ. 21.มีเงินรับขวัญคลอดบุตร 2,000 บ.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ลอยตี้ จำกัด
12/449 หมู่ที่ 15 ซอยพาร์คแลนด์ (เปรมฤทัย) ถนนบางนา-ตราด กม.5
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารสาย 133, 132, 207, 48, 46, 38, 139, 365, 1141, 180
ใช้งานแผนที่