บริษัท ลอยตี้ จำกัด
จำหน่ายเครื่องประดับเงินและอัญมณีส่งออกต่างประเทศ
มีพนักงานจำนวน 200 คน
สวัสดิการ
 • * ทำงานวันจันทร์-เสาร์ *
 • (เวลา 08.00-17.00 น.)
 • 1.ชุดยูนิฟอร์ม
 • 2.ประกันสังคม
 • 3.เบิกค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)
 • 4.กองทุนสายสัมพันธ์
 • 5.เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
 • 6.โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • 7.เบิกเงินกลางเดือนได้
 • 8.การลากิจ,การลาป่วย
 • 9.การลาเนื่องจากญาติถึงแก่กรรม
 • 10.การลาอุปสมบท
 • 11.การตรวจสุขภาพประจำปี
 • 12.เลี้ยงอาหารพนักงานที่ทำงานล่วงเวลา
 • 13.งานเลี้ยงปีใหม่
 • 14.การท่องเที่ยวประจำปี (เว้นปี)
 • 15.กิจกรรมจัดงานวันเด็กทุกปี
 • 16.กิจกรรมต่างๆอีกมากมาย
 • 17.สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 • 18.เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา ถึงแก่กรรม
 • 19.มีทุนการศึกษาบุตร
 • 20.กระเช้าเยี่ยมป่วย 1,000 บ.
 • 21.มีเงินรับขวัญคลอดบุตร 2,000 บ.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ลอยตี้ จำกัด
12/449 หมู่ที่ 15 ซอยพาร์คแลนด์ (เปรมฤทัย) ถนนบางนา-ตราด กม.5
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
วิธีการเดินทาง
 • รถโดยสารสาย 133, 132, 207, 48, 46, 38, 139, 365, 1141, 180
ใช้งานแผนที่