บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด
บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแป้งข้าวโพดและผลผลิตพลอยได้ประเภทโม่เปียกแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและส่งออกอาทิเช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และ ญี่ปุ่น ซึ่งในขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการขยายกิจการและพัฒนาองค์กรและปัจจุบันบริษัทได้การรับรองระบบ ISO 22000 , GMP, HACCP จากบริษัท SGS และ HALAL, FSSC จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาทั้งมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์เป็นจำนวนมากเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทให้สำเร็จลุล่วงไปได้
สวัสดิการ
 • - โบนัส
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เบี้ยขยัน 250-500 บ./ด.
 • - ค่าครองชีพ 600 บ./ด.
 • - ชุดฟอร์ม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
 • - วันลาพักผ่อนประจำปี 1-12 วัน
 • - รถรับส่งพนักงาน
 • - เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหยุดงานพักรักษาตัว,ลาคลอด 2,000 บาท/ปี
ติดต่อ
บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด
110 ม.2 ถนนสุขุมวิทสายเก่า
ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.fscornstarch.com
วิธีการเดินทาง
 • รถตู้ สำโรง-คลองด่าน
 • รถสองแถว ปากน้ำ-คลองด่าน
ใช้งานแผนที่