บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด
บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแป้งข้าวโพดและผลผลิตพลอยได้ประเภทโม่เปียกแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและส่งออกอาทิเช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และ ญี่ปุ่น ซึ่งในขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการขยายกิจการและพัฒนาองค์กรและปัจจุบันบริษัทได้การรับรองระบบ ISO 22000 , GMP, HACCP จากบริษัท SGS และ HALAL, FSSC จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาทั้งมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์เป็นจำนวนมากเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทให้สำเร็จลุล่วงไปได้
สวัสดิการ
- โบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยขยัน 250-500 บ./ด. - ค่าครองชีพ 600 บ./ด. - ชุดฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ - วันลาพักผ่อนประจำปี 1-12 วัน - รถรับส่งพนักงาน - เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหยุดงานพักรักษาตัว,ลาคลอด 2,000 บาท/ปี
ติดต่อ
บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด
110 ม.2 ถนนสุขุมวิทสายเก่า
ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: http://www.fscornstarch.com
วิธีการเดินทาง
รถตู้ สำโรง-คลองด่าน รถสองแถว ปากน้ำ-คลองด่าน