JobThai
บริษัท ไทยยูนีค จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2512 เป็นบริษัทฯ ชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ - เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 40 ปี บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือให้เป็นผู้เทนจำหน่าย และบริการหลังการขายเครื่องมือ วิเคราะห์วิจัยทางเคมี และฟิสิกส์ จากบริษัทชั้นนำในอเมริกา ยุโรป อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ CEM, CECIL, CANBERRA, ENSPECTR, EZY PREP, MAGRITEK, PICARRO, TELEDYNE LEEMAN, SKALAR, REEKO INSTRUMENT และ USHIO เป็นต้น บริษัทฯ มีทีมวิศวกร และนักเคมี ที่ได้รับการฝึกอบรบจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเครื่องได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากท่านเป็นบุคคลที่มีความพร้อมในศักยภาพ ต้องการทำงานร่วมกับองค์กรที่มีความมั่นคงและกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขอเชิญท่านสมัครเข้ามาร่วมเพื่อเป็นพลังสำคัญในการผลักดันและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต (บางตำแหน่ง) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส,เบี้ยขยัน(บางตำแหน่ง) - ตรวจสุขภาพประจำปี - จัดเลี้ยงและท่องเที่ยวประจำปี - อบรมทั้งในและนอกสถานที่ - เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
80-82 ถ.ประชาธิปไตย
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เว็บไซต์: https://www.thaiunique.co.th
วิธีการเดินทาง
ใกล้สหประชาชาติ แยกมัฆวาน (แถวสะพานพระราม 8) สายรถเมล์ที่ผ่าน 12, 23, 53, 56, 110, 516