JobThai
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด และรางไฟ ทั้งดำเนินงานด้านการวางแผนและติดตั้ง ระบบไฟฟ้าในโครงการ ต่าง ๆ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2543
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - รถรับส่ง - โบนัสประจำปี - ประกันอุติเหตุ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ยูไนเต็ด ไอ เอส ดิสริบิวชั่น สวิทซ์บอร์ด จำกัด
940 /2 หมู่ 2
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280