บริษัท บ้านเชียง คาร์เป็ท จำกัด
บริษัทบ้านเชียงคาร์เป็ท ประกอบธุรกิจด้านการผลิตพรมทอมือเพื่อจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ และเพื่อเป็นการตอบสนองการขยายตัวทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด ทางบริษัทจึงมีความต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่ม
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าเบี้ยขยันค่าครองชีพ ปรับเงินเดือนประจำปี รางวัลพนักงานดีเด่น งานเลี้ยงปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บ้านเชียง คาร์เป็ท จำกัด
88/1 หมู่1
ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เว็บไซต์: www.erawancarpets.com
ใช้งานแผนที่