บริษัท โคชิน เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทประกอบธุรกิจประเภทขายปลีก ขายส่ง ชิ้นส่วนประกอบเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า เปิดดำเนินการเมื่อ 1 เมษายน 2548 กำลังต้องการบุคลากรเพิ่มเติม
สวัสดิการ
 • 1.รถรับ-ส่ง
 • 2.เบี้ยขยัน
 • 3.ค่าอาหารกลางวัน
 • 4.ค่ารักษาพยาบาล และค่าทันตกรรม
 • 5.เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 • 6.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • 7.เงินแสดงความยินดีกรณีมีบุตร
 • 8.ประกันชีวิตกลุ่ม
 • 9.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 10.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 11.ท่องเที่ยวประจำปี
 • 12.งานเลี้ยงปีใหม่
 • 13.โบนัสสิ้นปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โคชิน เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
118/101-102 ม.6 นิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ใช้งานแผนที่