บริษัท โคชิน เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทประกอบธุรกิจประเภทขายปลีก ขายส่ง ชิ้นส่วนประกอบเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า เปิดดำเนินการเมื่อ 1 เมษายน 2548 กำลังต้องการบุคลากรเพิ่มเติม
สวัสดิการ
1.รถรับ-ส่ง 2.เบี้ยขยัน 3.ค่าอาหารกลางวัน 4.ค่ารักษาพยาบาล และค่าทันตกรรม 5.เงินช่วยเหลือกรณีสมรส 6.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 7.เงินแสดงความยินดีกรณีมีบุตร 8.ประกันชีวิตกลุ่ม 9.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10.ตรวจสุขภาพประจำปี 11.ท่องเที่ยวประจำปี 12.งานเลี้ยงปีใหม่ 13.โบนัสสิ้นปี
ติดต่อ
บริษัท โคชิน เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
118/101-102 ม.6 นิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ใช้งานแผนที่