TaTa Architects Co.,Ltd.
เป็นบริษัทสถาปนิก แห่งเดียวในจังหวัดระนอง ให้บริการด้าน สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาที่ดิน มีผลงานการออกแบบ ทั้งในจังหวัดระนอง จังหวัดใกล้เคียง และ กรุงเทพมหานคร ต้องการผู้มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้สิ่งใหม่ รักความก้าวหน้า มาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้น สามารถทำงานใน Home Office ได้
สวัสดิการ
ที่พัก ประกันสังคม โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
TaTa Architects Co.,Ltd.
116 ถ.เรืองราษฎร์ 85000