บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เอสทีซี (STC GROUP) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต - ส่งออกข้าวรายใหญ่ของประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง เพื่อรองรับการรับการขยายงาน ดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ปรับเงินและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - ประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด
126/99 อาคารไทยศรี ชั้น 24 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: www.stc.com