บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เอสทีซี (STC GROUP) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต - ส่งออกข้าวรายใหญ่ของประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง เพื่อรองรับการรับการขยายงาน ดังนี้
สวัสดิการ
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ปรับเงินและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  • - ประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด
126/99 อาคารไทยศรี ชั้น 24 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: www.stc.com