บริษัท นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทส่งออก เศษยาง โลหะ และ จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ แบบถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรฐานกรมโรงงาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย - เที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
79/29 หมู่ 19 ซอยธนสิทธิ์ (ซอยบางปลา 2) ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: https://www.niquecorp.com/
ใช้งานแผนที่