บริษัท โซนี่ ซัพพลาย เชนส์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท โซนี่ประเทศไทย ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าภายในประเทศ การนำเข้า-ส่งออก พิธีการศุลกากร และการจัดการคลังสินค้า Sony Supply Chain Solutions (Thailand) Ltd, a company under SONY GROUP OF COMPANIES in Thailand, engaged in logistics service, which consists of transportation, warehousing, customs clearance and freight forwarding.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Sony Supply Chain Solutions (Thailand) Ltd.
2162 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 10310
เว็บไซต์: www.sonysupply.co.th
ใช้งานแผนที่