บริษัท เบทเทอร์วิว จำกัด
เป็นผู้ผลิตสินค้างานตามสั่ง เช่น แท่นโชว์สินค้า บูธงาน ตกแต่ง SHOP เปิดดำเนินการตั้งแต่ พศ.2535
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เบทเทอร์วิว จำกัด
69/7 ม.3 ถนนบางม่วง-บางคูลัด (ซอยวัดพระเงิน)
ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11300
เว็บไซต์: www.betterview.co.th
ใช้งานแผนที่